Reklamační formulář

Reklamační formulář

Mrzí nás, že máte jakýkoliv důvod k nespokojenosti. Jistě všechno brzy napravíme. (Pokud by Vám nevyhovovalo uplatnění reklamace touto cestou, můžete využít níže uvedeného emailu nebo adresy.) Pojďme na to:

Lhůta pro vyřízení standardní reklamace běží od okamžiku, kdy obdržíme od kupujícího tento správně vyplněný formulář i reklamované zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace s preferovaným způsobem vyřízení - formou slevy - běží od okamžiku dodání dostatečně průkazné fotodokumentace vady plnění. Bude-li třeba, požádáme Vás o doplnění.

Abychom mohli reklamaci co nejdříve vyřešit, potřebujeme tyto následující informace: