Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

U nás budou Vaše osobní data jako v bavlnce. VitaHarmony, s.r.o. nepředává takto získané informace žádným dalším subjektům. Tyto údaje zpracováváme za účelem vedení osobního účtu akčního, věrnostního a informačního programu VitaKlub (www.vitaklub.cz).

Vyplněním Vašich osobních údajů se VitaHarmony, s.r.o., se sídlem Vyhlídka 809/39, 638 00 Brno, IČ 25322931, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu.

Vaše práva:
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email vedeni@vitaharmony.cz nebo na sídlo naší společnosti: VitaHarmony, s.r.o., Vyhlídka 809/39, 63800 Brno.

Úplné informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů: http://www.vitaharmony.cz/osobni_udaje/