Vitoše - věrnostní program VitaHarmony, s.r.o.

Vitoše - věrnostní program VitaHarmony, s.r.o.

Vyplněním tohoto elektronického formuláře vyjadřuji své přání být členem VitaKlubu, akčního, věrnostního a informačního programu firmy VitaHarmony, s.r.o., a souhlasím s pravidly členství zveřejněnými na www.vitaklub.cz. Registrovaný člen má zde možnost aktivace nových Vitošů i objednávku dárků z dárkového katalogu VitaHarmony, s.r.o. (www.vitadarky.cz).

Zpracovávání osobních dat:
Vyplněním Vašich osobních údajů se VitaHarmony, s.r.o., se sídlem Vyhlídka 809/39, 638 00 Brno, IČ 25322931, stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu souhlasu evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu.
Tyto údaje zpracováváme za účelem vedení osobního účtu akčního, věrnostního a informačního programu VitaKlub (www.vitaklub.cz). VitaHarmony, s.r.o. nepředává takto získané informace žádným dalším subjektům.

Vaše práva:
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email vedeni@vitaharmony.cz nebo na sídlo naší společnosti: VitaHarmony, s.r.o., Vyhlídka 809/39, 63800 Brno.

Úplné informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů: http://www.vitaharmony.cz/osobni_udaje/